MENU

3M

Mặt nạ 3M chuyên dùng chống các khí hơi độc, hóa chất công nghiệp phục vụ cho khai thác, sản xuất để bảo vệ người lao động khỏi các tác nhân gây hại lên sức khỏe

See more
See more

Mặt nạ hàn 3M cung cấp giải pháp bảo vệ người lao động khi tiếp xúc với khí độc và ánh sáng trong quá trình hàn tạo ra

See more

Mặt nạ phòng độc 3M là giải pháp bảo vệ hô hấp chuyên nghiệp và đầy đủ dành cho người lao động đang làm việc trong những nơi có khí độc, hơi hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Sotaville là nhà phân phối mặt nạ 3M chính hãng tại Việt Nam

Mặt nạ 3M 1200

Liên hệ

Mặt nạ 3M 3100

Liên hệ

Mặt nạ 3M 3200

Liên hệ
See more