MENU

Công nghệ chuyển động tịnh tiến Bosch Rexroth

Các linh kiện và công nghệ tịnh tiến Bosch Rexroth được phát triển và sản xuất một cách chính xác, đồng thời cung cấp một nền tảng giúp khách hàng sản xuất các máy móc và hệ thống tự động tốt nhất. Bosch Rexroth cung cấp những giải pháp riêng biệt từ hơn 1000 linh kiện, sản phẩm và module tiêu chuẩn với chất lượng và tuổi thọ cao. Với vai trò là nhà sản xuất hàng đầu, đồng thời là doanh nghiệp sử dụng các thiết bị theo chuẩn i4.0, Bosch Rexroth mang đến những giải pháp i4.0 đáng tin cây đến khách hàng và hỡ trợ khách hàng trong suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm, bắt đầu bằng việc từ việc thiết kế giải pháp phù hợp cho đến tư vấn, sử dụng công cụ eTools…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.