Giấy Lau Wypall L30 định dạng Brag box – 28101

0 đã bán
  • 100% cenllulose, lý tưởng để hút nước và dầu.
  • Không chứa keo hoặc chất phụ gia, có nhiều lớp và được kết cấu để có thêm khả năng làm sạch.
  • Định dạng hộp Brag cho phép “phân phối một lần” và lý tưởng cho người dùng khi đang di chuyển.

Gọi mua hàng