MENU

Mặt nạ phòng độc 3M

Mặt nạ phòng độc 3M là giải pháp bảo vệ hô hấp chuyên nghiệp và đầy đủ dành cho người lao động đang làm việc trong những nơi có khí độc, hơi hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Sotaville là nhà phân phối mặt nạ 3M chính hãng tại Việt Nam

Mặt nạ 3M 1200

Liên hệ

Mặt nạ 3M 3100

Liên hệ

Mặt nạ 3M 3200

Liên hệ

Mặt nạ 3M 6501QL

Liên hệ

Mặt nạ 3M 6502

Liên hệ

Mặt nạ 3M 6502QL

Liên hệ