MENU

Sotaville Tuyển Dụng PR Marketing Tháng 7/2019

Thông tin tuyển dụng 

Sotaville là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dòng sản phẩm trụ trợ công nghiệp, gồm: bảo hộ lao động, thiết bị an toàn, dụng cụ cầm tay, vật liệu công nghiệp và phụ kiện công nghiệp. Chúng tôi  đã cung cấp sản phẩm đến rất nhiều thương hiệu lớn. Các khách hàng truyền thống tiêu biểu như: Samsung, Vinfast, Lavie, THtrue mill,… các khối doanh nghiệp sản xuất và thương mại  trên khắp cả nước. Hiện nay, trước tình hình phát triển cho giai đoạn mới, Sotaville cần tuyển dụng một số vị trí sau:

 • Sotaville cần tuyển vị trí: PR Marketing 
 • Số lượng: 01 nhân sự

I. Nhiệm vụ chính của PR Marketing 

 • – Xây dựng hình ảnh thương hiệu Sotaville
 • – Quảng bá giá trị thương hiệu Sotaville đến các đối tượng truyền thông trong và ngoài công ty. 
 • – Tăng cường quan hệ cộng đồng, xây dựng mối quan hệ thân thiết khăng khít giữa công ty với đối tượng truyền thông. 

II. Mô tả công việc: 

Nội dung công việc chính của người chịu trách nhiệm PR – Marketing tại Sotaville bao gồm:

 • – Dự đoán, phân tích, diễn giải ý kiến, thái độ và các vấn đề công chúng có thể tác động

 • – Tư vấn quản lý ở tất cả các cấp trong tổ chức liên quan đến các quyết định chính sách có thể ảnh hưởng đến thương hiệu doanh nghiệp; tư vấn hành động và giao tiếp, trách nhiệm xã hội của Sotaville.
 • – Bảo vệ uy tín của Sotaville
 • – Triển khai thực hiện các hoạt động PR & Marketing theo Kế hoạch Hành động năm/tháng/tuần của Phòng đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt thông qua, bao gồm:
 1. – Các hoạt động Branding 
 2. – Các hoạt động PR & Truyền thông (Truyền thông Cộng đồng, Truyền thông Nội bộ và CSR)
 3. – Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng và nhiệm vụ PR & Marketing do Quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo giao phó.

III. Chế độ đãi ngộ nhân sự PR – Marketing ở Sotaville

 1. Lương thương lượng, thưởng cao, tương xứng với đóng góp cho Công ty;
 2. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h đến 17h30; và 1 ngày thứ 7 cuối cùng của tháng từ 8h đến 17h30; 
 3. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
 4. Du lịch nghỉ mát hàng năm;
 5. Rất nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn;
 6. Môi trường làm việc mở, chủ động và tự do sáng tạo trong công việc. 

IV. Yêu Cầu Công Việc 

1. Trình độ học vấn/chuyên  môn:

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành liên quan. 
 •  Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực PR & Marketing.

2.  Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử;
 • Kỹ năng viết và biên tập tin bài Truyền thông Marketing;
 • Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức thực hiện công việc;
 • Kỹ năng phân tích và báo cáo;
 • Kỹ năng làm việc nhóm. 

3.  Phẩm chất cá nhân:

 • Chủ động và sáng tạo trong công việc;
 • Yêu thích, nhiệt tình và tận tâm với công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập và tinh thần làm việc nhóm cao;
 • Không ngừng tự học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng cá nhân;
 • Làm quen nhanh và linh hoạt với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Sotaville Tuyển Dụng PR Marketing Tháng 7/2019

Thông tin tuyển dụng 

Sotaville là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dòng sản phẩm trụ trợ công nghiệp, gồm: bảo hộ lao động, thiết bị an toàn, dụng cụ cầm tay, vật liệu công nghiệp và phụ kiện công nghiệp. Chúng tôi  đã cung cấp sản phẩm đến rất nhiều thương hiệu lớn. Các khách hàng truyền thống tiêu biểu như: Samsung, Vinfast, Lavie, THtrue mill,… các khối doanh nghiệp sản xuất và thương mại  trên khắp cả nước. Hiện nay, trước tình hình phát triển cho giai đoạn mới, Sotaville cần tuyển dụng một số vị trí sau:

 • Sotaville cần tuyển vị trí: PR Marketing 
 • Số lượng: 01 nhân sự

I. Nhiệm vụ chính của PR Marketing 

 • – Xây dựng hình ảnh thương hiệu Sotaville
 • – Quảng bá giá trị thương hiệu Sotaville đến các đối tượng truyền thông trong và ngoài công ty. 
 • – Tăng cường quan hệ cộng đồng, xây dựng mối quan hệ thân thiết khăng khít giữa công ty với đối tượng truyền thông. 

II. Mô tả công việc: 

Nội dung công việc chính của người chịu trách nhiệm PR – Marketing tại Sotaville bao gồm:

 • – Dự đoán, phân tích, diễn giải ý kiến, thái độ và các vấn đề công chúng có thể tác động

 • – Tư vấn quản lý ở tất cả các cấp trong tổ chức liên quan đến các quyết định chính sách có thể ảnh hưởng đến thương hiệu doanh nghiệp; tư vấn hành động và giao tiếp, trách nhiệm xã hội của Sotaville.
 • – Bảo vệ uy tín của Sotaville
 • – Triển khai thực hiện các hoạt động PR & Marketing theo Kế hoạch Hành động năm/tháng/tuần của Phòng đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt thông qua, bao gồm:
 1. – Các hoạt động Branding 
 2. – Các hoạt động PR & Truyền thông (Truyền thông Cộng đồng, Truyền thông Nội bộ và CSR)
 3. – Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng và nhiệm vụ PR & Marketing do Quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo giao phó.

III. Chế độ đãi ngộ nhân sự PR – Marketing ở Sotaville

 1. Lương thương lượng, thưởng cao, tương xứng với đóng góp cho Công ty;
 2. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h đến 17h30; và 1 ngày thứ 7 cuối cùng của tháng từ 8h đến 17h30; 
 3. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
 4. Du lịch nghỉ mát hàng năm;
 5. Rất nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn;
 6. Môi trường làm việc mở, chủ động và tự do sáng tạo trong công việc. 

IV. Yêu Cầu Công Việc 

1. Trình độ học vấn/chuyên  môn:

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành liên quan. 
 •  Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực PR & Marketing.

2.  Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp và ứng xử;
 • Kỹ năng viết và biên tập tin bài Truyền thông Marketing;
 • Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức thực hiện công việc;
 • Kỹ năng phân tích và báo cáo;
 • Kỹ năng làm việc nhóm. 

3.  Phẩm chất cá nhân:

 • Chủ động và sáng tạo trong công việc;
 • Yêu thích, nhiệt tình và tận tâm với công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập và tinh thần làm việc nhóm cao;
 • Không ngừng tự học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng cá nhân;
 • Làm quen nhanh và linh hoạt với sự thay đổi của môi trường làm việc.