Tấm Thấm Dầu Oil Sorbent Mat M-160 (42883)

0 đã bán
  • Sản phẩm thấm hút dầu chuyên dùng trong xử lý dầu tràn, thấm dầu rò rỉ hoặc vệ sinh bề mặt nhiều dầu mỡ.
  • Chất giấy dày, đặc biệt chỉ thấm dầu không thấm nước.
  • Có thể hút lượng dầu gấp 8 lần trọng lượng thảm thấm dầu.
  • Giải pháp tốt nhất để thay thế giẻ lau, mùn cưa hoặc hóa chất để thu hồi dầu.
Gọi mua hàng