V TCVN 6876:2001 (ISO 12127:1996) QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA. XÁC ĐỊNH ĐỘ TRUYỀN NHIỆT TIẾP XÚC QUA QUẦN ÁO BẢO VỆ HOẶC VẬT LIỆU CẤU THÀNH

 Số hiệu:

TCVN 6876:2001 (ISO 12127:1996)

 Loại văn bản:  Tiêu chuẩn Việt Nam
 Lĩnh vực:  An toàn lao động  Tình trạng hiệu lực:  Hết hiệu lực
 Tên tiếng anh:

Clothing for protection against heat and flame – Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials

Công ty Cổ phần Sotaville mời các bạn xem toàn văn văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6876:2001 (ISO 12127:1996) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Xác định độ truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành nhé:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6876:2001 (ISO 12127:1996) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa. Xác định độ truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cầu thành được thay thế bằng:

– TCVN 6876-1:2010 (ISO 12127-1:2007) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định sự truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành – Phần 1 Phương pháp thử sử dụng nhiệt tiếp xúc tạo ra bởi ống

– TCVN 6876-2:2010 (ISO 12127-2:2007) Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định sự truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành – Phần 2 Phương pháp thử sử dụng nhiệt tiếp xúc tạo ra bằng cá