V TCVN 7206:2002 (ISO 17493:2000) QUẦN ÁO VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CHỐNG NÓNG. PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN NHIỆT ĐỐI LƯU SỬ DỤNG LÒ TUẦN HOÀN DÒNG KHÍ NÓNG

 Số hiệu:

TCVN 7206:2002
(ISO 17493:2000)

 Loại văn bản:  Tiêu chuẩn Việt Nam
 Lĩnh vực:  An toàn lao động  Tình trạng hiệu lực:  Còn hiệu lực
 Tên tiếng anh:

Clothing and equipment for protection against. Test method for convective heat resistance using a hot air circulating oven

Công ty Cổ phần Sotaville mời các bạn xem toàn văn văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7206:2002 (ISO 17493 : 2000) Quần áo và thiết bị bảo vệ chống nóng. Phương pháp thử độ bền nhiệt đối lưu sử dụng lò tuần hoàn dòng khí nóng nhé:

Số hiệu: TCVN 7206:2002

Năm ban hành 2002

Tình trạng A – Còn hiệu lực (Active)

Tên tiếng Việt

Quần áo và thiết bị bảo vệ chống nóng – Phương pháp thử độ bền nhiệt đối lưu sử dụng lò tuần hoàn dòng khí nóng

Tên tiếng Anh

Clothing and equipment for protection against – Test method for convective heat resistance using a hot air circulating oven

Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 17493:2000

IDT – Tương đương hoàn toàn

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

13.340.10 – Quần áo bảo hộ

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử để đánh giá khả năng chịu nhiệt của các loại vật liệu may quần áo bảo vệ hoặc các sản phẩm và các phương tiện khi đặt trong lò tuần hoàn dòng khí nóng. Phương pháp này dùng để đánh giá những thay đổi vật lý của vật liệu ở nhiệt độ tiếp xúc đã biết. Vật liệu được đánh giá theo những thay đổi có thể quan sát được hoặc theo kết qủa đo đặc tính của vật liệu sau khi tiếp xúc với nhiệt. Phương pháp này cũng có thể dùng để đo độ co của vật liệu khi để tiếp xúc với nhiệt.

Các quy trình khác nhau được đưa ra phụ thuộc vào loại vật liệu may quần áo bảo vệ hoặc chủng loại được thử.

Tiêu chuẩn viện dẫn

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 1749:1991 (ISO 139:1973), Vật liệu dệt-Môi trường chuẩn để điều hoà và thử.

ISO 3759:1994, Textiles-Preparation, marking and measuring of fabric specimens and garnents in tests for determination of dimensional change (Vật liệu dệt-Chuẩn bị, đánh dấu và đo các mẫu vải và quần áo trong các phép thử để xác định sự thay đổi về kích thước).

TCVN 6407:1998 (ISO 3873:1977), Mũ an toàn công nghiệp.

TCVN 6411:1998 (ISO 4643:1992), Giầy, ủng bằng chất dẻo đúc-Ủng poly (vinyl chlorua) có lót hoặc không lót dùng chung trong công nghiệp-Yêu cầu kĩ thuật.