Giấy Lau Phòng Sạch KIMTECH PURE CL4 – 33330

0 đã bán
  • Thấm hút nhanh, nhiều, kháng bazo, acid, các loại dung môi.
  • Phù hợp lý tưởng cho phòng sạch ISO Class 4 hoặc cao hơn. Sử dụng để lau bề mặt trong phòng sạch.
  • Đáp ứng các yêu cầu của USDA đối với các cơ sở chế biến thực phẩm.
Gọi mua hàng