MENU

Phin Lọc Mặt Nạ

Tấm lọc bụi 3M™ 5N11

Thương hiệu: 3M
Loại bộ lọc: Bụi và hoá chất
Tiêu chuẩn: NIOSH N95
Quy cách đóng gói: 200 miếng/hộp
20.500 VNĐ

Phin lọc 3M™ 2097

Thương hiệu: 3M
Loại bộ lọc: Khí và hơi
Tiêu chuẩn: NIOSH P100
Mô tả: Phin lọc khói hàn
115.000 VNĐ
Đã bán: 1388

Phin lọc 3M™ 7093

Thương hiệu: 3M
Loại bộ lọc: Khí và hơi
Tiêu chuẩn: NIOSH P100
Mô tả: Phin lọc khói hàn
92.000 VNĐ

Phin lọc mặt nạ hơi hữu cơ 3M™ 6002

109.000 VNĐ
Đã bán: 341

Nắp giữ phin lọc 3M™ 501

Thương hiệu: 3M
Loại bộ lọc: Bụi và hoá chất
Tiêu chuẩn: NIOSH
Quy cách đóng gói: 100 cái/thùng
25.000 VNĐ
Đã bán: 1458

Phin lọc 3M TR-6530N

Liên hệ