MENU

Thiết bị an toàn

Dao an toàn

Máy dò khí là thiết bị cảnh báo an toàn khi phát hiện khí gây hại cho sức khỏe người lao động. Máy dò khí phân ra thành nhiều loại, cơ bản gồm có máy dò khí cầm tay, máy dò khí cố định, máy dò khí không dây,…

AreaRAE Pro

Liên hệ

MicroRAE

Liên hệ

PhD6™

Liên hệ

ppbRAE 3000

Liên hệ

QRAE3

Liên hệ
See more
See more