Mirka - Vật liệu mài

Bạn có biết ?

Mirka – Vật liệu mài gồm các dòng sản phẩm nhám giấy, nhám vải ứng dụng đa dạng trong các ngành vật liệu mài mòn