MENU

NPPTL đánh giá mặt nạ lọc, khẩu trang theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm chống dịch COVID-19

Vào ngày 29 /02/2020, CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) đã xuất bản Chiến lược hướng dẫn để tối ưu hóa việc cung cấp mặt nạ phòng độc(mặt nạ lọc/khẩu trang) tiêu chuẩn N95. Hướng dẫn này cung cấp Chiến lược thay thế khủng hoảng mặt nạ phòng độc bao gồm: Sử dụng mặt nạ được phê duyệt theo tiêu chuẩn được sử dụng ở các quốc gia khác tương tự như mặt nạ N95 được NIOSH (Viện Sức Khỏe và An toàn lao động) phê duyệt. Các quốc gia khác được liệt kê trong hướng dẫn và phân loại sản phẩm liên quan của họ như dưới đây:

Mặc dù các phân loại sản phẩm được liệt kê ở trên có các yêu cầu về hiệu suất tương tự với các thiết bị được NIOSH phê duyệt, CDC không có thông tin về hệ thống chất lượng về độ bền vững của nhà sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm cho các sản phẩm này.  NIOSH cũng không có trách nhiệm về việc xử lý và phơi nhiễm sản phẩm sau khi rời khỏi nơi sản xuất.

Các nhân viên y tế Hoa Kỳ đang sử dụng những loại mặt nạ trên mà không qua kiểm duyệt của NIOSH, hiện tại NPPTL (Phòng thí nghiệm công nghệ bảo vệ cá nhân quốc gia) đang thực hiện đánh giá để xác định hiệu suất lọc hạt của các loại mặt nạ này. Các nhân viên y tế tại Hoa kỳ đang sử dụng những mặt nạ lọc này cũng đang được trưng cầu để đánh giá hiệu suất lọc của chúng so với những tiêu chuẩn hiệu suất từ NIOSH.

Qua đó, đánh giá này được phát triển như một đánh giá về hiệu quả của mặt nạ lọc đối với người sử dụng cho mục đích bảo vệ hô hấp, đại diện như một chứng nhận bởi cơ quan nước ngoài, ngoài NIOSH, điều này cũng nhằm mục đích hỗ trợ lượng lớn mặt nạ phòng độc/khẩu trang đang thiếu hụt nghiêm trọng cho nhân viên y tế Hoa Kỳ bởi đại dịch COVID-19.  

Nguồn: cdc.gov

 

Sotaville là nhà nhập khẩu, phân phối những dòng mặt nạ lọc/khẩu trang tiêu chuẩn từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới như 3M, GVS, Evergreen, Dobu…, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mặt nạ lọc tiêu chuẩn (N95, N99, P1, P2, P3, FF2, FF3, N100, R100…) với giá cả ưu đãi và tốt nhất thị trường.

▪️ Hotline: 0962951183/ 0902641183

▪️ Email: info@sotaville.com.

▪️ Website: https://sotaville.com/

▪️ Office: LK21-8 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

 

Xem thêm:

Quần áo chống hóa chất, Quần áo phòng dịch 

Khẩu trang tiêu chuẩn lọc bụi, chống độc Hàn Quốc EverGreen C750V

Khẩu trang tiêu chuẩn N95 chống bụi, phòng dịch Honeywell H901

Kính trong suốt chống văng bắn STV NV-19-AF

Tiêu chuẩn an toàn trong phòng dịch

Que lấy mẫu bệnh phẩm

NPPTL đánh giá mặt nạ lọc, khẩu trang theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm chống dịch COVID-19

Vào ngày 29 /02/2020, CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh) đã xuất bản Chiến lược hướng dẫn để tối ưu hóa việc cung cấp mặt nạ phòng độc(mặt nạ lọc/khẩu trang) tiêu chuẩn N95. Hướng dẫn này cung cấp Chiến lược thay thế khủng hoảng mặt nạ phòng độc bao gồm: Sử dụng mặt nạ được phê duyệt theo tiêu chuẩn được sử dụng ở các quốc gia khác tương tự như mặt nạ N95 được NIOSH (Viện Sức Khỏe và An toàn lao động) phê duyệt. Các quốc gia khác được liệt kê trong hướng dẫn và phân loại sản phẩm liên quan của họ như dưới đây:

Mặc dù các phân loại sản phẩm được liệt kê ở trên có các yêu cầu về hiệu suất tương tự với các thiết bị được NIOSH phê duyệt, CDC không có thông tin về hệ thống chất lượng về độ bền vững của nhà sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm cho các sản phẩm này.  NIOSH cũng không có trách nhiệm về việc xử lý và phơi nhiễm sản phẩm sau khi rời khỏi nơi sản xuất.

Các nhân viên y tế Hoa Kỳ đang sử dụng những loại mặt nạ trên mà không qua kiểm duyệt của NIOSH, hiện tại NPPTL (Phòng thí nghiệm công nghệ bảo vệ cá nhân quốc gia) đang thực hiện đánh giá để xác định hiệu suất lọc hạt của các loại mặt nạ này. Các nhân viên y tế tại Hoa kỳ đang sử dụng những mặt nạ lọc này cũng đang được trưng cầu để đánh giá hiệu suất lọc của chúng so với những tiêu chuẩn hiệu suất từ NIOSH.

Qua đó, đánh giá này được phát triển như một đánh giá về hiệu quả của mặt nạ lọc đối với người sử dụng cho mục đích bảo vệ hô hấp, đại diện như một chứng nhận bởi cơ quan nước ngoài, ngoài NIOSH, điều này cũng nhằm mục đích hỗ trợ lượng lớn mặt nạ phòng độc/khẩu trang đang thiếu hụt nghiêm trọng cho nhân viên y tế Hoa Kỳ bởi đại dịch COVID-19.  

Nguồn: cdc.gov

 

Sotaville là nhà nhập khẩu, phân phối những dòng mặt nạ lọc/khẩu trang tiêu chuẩn từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới như 3M, GVS, Evergreen, Dobu…, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mặt nạ lọc tiêu chuẩn (N95, N99, P1, P2, P3, FF2, FF3, N100, R100…) với giá cả ưu đãi và tốt nhất thị trường.

▪️ Hotline: 0962951183/ 0902641183

▪️ Email: info@sotaville.com.

▪️ Website: https://sotaville.com/

▪️ Office: LK21-8 KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

 

Xem thêm:

Quần áo chống hóa chất, Quần áo phòng dịch 

Khẩu trang tiêu chuẩn lọc bụi, chống độc Hàn Quốc EverGreen C750V

Khẩu trang tiêu chuẩn N95 chống bụi, phòng dịch Honeywell H901

Kính trong suốt chống văng bắn STV NV-19-AF

Tiêu chuẩn an toàn trong phòng dịch

Que lấy mẫu bệnh phẩm