MENU

Tiệc Tất Niên Year End Party 2019

Tiệc Tất Niên Year End Party 2019

 

Tiệc tất niên Công ty Cổ phần Sotaville tổ chức nhằm cám ơn và tri ân sự nỗ lực và đồng hành của các CB-CNV trong công ty.

Năm qua là một năm nhiều thách thức với Sotaville, nhưng cũng có những cơ hội và gặt hái được ít nhiều thành công. Chính vì thế, Tiệc tất niên Year End Party 2019 được tổ chức để mọi người CB-CNV cùng ngồi lại với nhau chia sẻ niềm vui, kinh nghiệm để những năm sau mỗi cá nhân, mỗi đội, nhóm, phòng, ban có thể hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn nữa.

Năm mới, Sotaville chúc tất cả anh chị em trong công ty tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Công ty luôn mong đồng hành phát triển cùng mọi người trong mọi kế hoạch sắp tới.

Tiệc Tất Niên Year End Party 2019

Tiệc Tất Niên Year End Party 2019

 

Tiệc tất niên Công ty Cổ phần Sotaville tổ chức nhằm cám ơn và tri ân sự nỗ lực và đồng hành của các CB-CNV trong công ty.

Năm qua là một năm nhiều thách thức với Sotaville, nhưng cũng có những cơ hội và gặt hái được ít nhiều thành công. Chính vì thế, Tiệc tất niên Year End Party 2019 được tổ chức để mọi người CB-CNV cùng ngồi lại với nhau chia sẻ niềm vui, kinh nghiệm để những năm sau mỗi cá nhân, mỗi đội, nhóm, phòng, ban có thể hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn nữa.

Năm mới, Sotaville chúc tất cả anh chị em trong công ty tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Công ty luôn mong đồng hành phát triển cùng mọi người trong mọi kế hoạch sắp tới.