V TCVN 7205:2002 (ISO 15025:2000) QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NÓNG VÀ CHỐNG CHÁY. PHƯƠNG PHÁP THỬ LAN TRUYỀN CHÁY CÓ GIỚI HẠN

 Số hiệu:

TCVN 7205:2002
(ISO 15025:2000)

 Loại văn bản:  Tiêu chuẩn Việt Nam
 Lĩnh vực:  An toàn lao động  Tình trạng hiệu lực:  Còn hiệu lực
 Tên tiếng anh:

Protective clothing. Protective against heat and flame. Method of test for limited flame spread